ZONGORA ISKOLA

Matavovszky Katalin Piroska

zongora tanárnő

06 20 / 289 2678

Vélemények

Jeremy Snowden

Abban, hogy mind a mai napig zenélek, óriási szerepe van annak, hogy Katalin tanított engem zongorázni. Segített megérteni minden egyes hang funkcióját és megtanította, hogyan kell játszani a kéz megerőltetése nélkül. Nagyon gondosan és könnyen érthetően arra is megtanított, hogy a skálákat hogyan kell használni és a klasszikus darabokat hogyan kell előadni. Ezeket a dolgokat megismerve kaptam segítséget az improvizációimhoz, mikor zenét alkotok, hiszen van egy biztos alapom, amelyre mindig építhetek. Nagyon hálás vagyok, hogy tanítványa lehettem, egész fiatalon.

 

August the 23th 2002/ Barbara Plau

Katalin egy nagyszerű tanár, zeneelméleti tudása kiterjed a klasszikus és modern zenére is. Biztosan megfelel bármilyen stílusú zenét tanuló diák számára.  „Teljes szívével” tanítja a zenét!

Katalin teljes odaadással, sok időt, energiát és szeretet fordít diákjai fejlődésére. Mindig emlékezni fogok a kamarakoncertekre, melyeket a diákjainak szervezett.

 

Schoenberger család

Egy hatéves, nagyon félénk, zongorázás iránt érdeklődő kislány szüleiként azzal a kihívással néztünk szembe, hogy találjunk egy olyan zongoratanárt, aki hajlandó az otthonukba kijárni, de még inkább feloldani lányunk félénkségét, hogy művelje és táplálja a zongora iránti lelkesedését.

A legjobb bizonyíték arra, hogy mire is tartjuk Katalint, az az, hogy számtalan más család számára is ajánlottuk Őt, ahol a gyermekeket szintén elbűvölte különleges zenei érzékével. Ő egy hitetlenül tehetséges zenész, de ami még ennél is sokkal fontosabb egy tanár számára, rendkívül intuitív és rendelkezik azzal a képességgel, hogy megossza zenei tudását és a zene iránti szeretetét számtalan, mindenféle korú és tehetségű gyermekkel.

 

Sharayn Forkel

Katalin rendkívül összeszedett módszerességgel tanít zenét egészen az alapoktól kezdve. A lányom nagyon sok mindent megértett a zenével és a zeneelmélettel kapcsolatban, Katalinnak köszönhetően. Magam is vettem orgona leckéket körülbelül 6 éven át gyerekkoromban, de nem tanultam meg a felét se annak, amit Jennifer tanult Katalintól.

 

Jacquie Godden

Matavovszky Katalin volt a fiam Klayan Godden zongoratanára. Mint ilyen, ő volt az első hivatalos zenetanára, aki  tovább táplálta a zene iránti szeretetét és szilárd alapot nyújtott neki a nyugati zenei hagyományok megismeréséhez. Az eltelt idő óta a fiam ma már képzett basszusgitáros, és más zenei stílusok hangszerein is játszik. Jelenleg a legjobb úton tart afelé, hogy egy hivatásos zenész legyen.

Egy minapi beszélgetésünk során a fiam Katalint a legnagyobb tisztelettel és szeretettel emlegette! Az mondta, hogy Katalin egy nagyon jó tanár volt, még ha ő nem is volt midig a legjobb diák, nagyon sokat tanult tőle, különösen zeneelméletből, ami nagy hasznára vált később. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy Katalin nagy odaadással dolgozott diákjaival érdeklődésüknek megfelelően, olyan anyagokat keresve számukra, melyek fenntartották az érdeklődésüket és biztos alapot nyújtottak ahhoz, hogy zenei tehetségük továbbfejlődjön és kiteljesedjen.

 

Elyse Pasha

Katalin Matavovszky csodálatos zongoratanára volt a lányaimnak. A gyerekek és a zene iránti szenvedélye nyilvánvalóan megmutatkozik tanításának minden mozzanata során. A gyermekeim megtanulták szeretni és értékelni a zenét a kifinomult irányítása nyomán. Mindig kiegyensúlyozott hangulatú volt a diákjaival, még akkor is, ha ők a frusztráció jeleit mutatták. Támogató hozzáállása lehetővé tette, hogy a diákok képességét bámulatos ütemben fejlessze.

 

Kate and Joe Powers

Az egyik legkedvesebb emlékünk Katalin tanításával kapcsolatban az, hogy nagyon változatosan gyakoroltatta a lányainkat, ami sokat segített nekik abban, hogy olyan készségekre tegyenek szert, melynek elsajátítása korábban nagy nehézséget okozott. Amikor a legkisebb lányomnak nehéz volt lépés tartani, egy duett kottát használt arra, hogy megtanítsa az időzítést, amikor az idősebb testvérével játszik. Miután a legidősebb lányom megtanulta kottából játszani és már gyorsan, ám különösebben magas művészi érték nélkül tudott zongoradarabokat előadni, Katalin megtanította őt, hogy tud egy művet professzionális módon előadni és művészi kifejezőkészségét beleadni. Katalin szélesre tárta a zene világának kapuját előttük.

 

Paul and Jenna Smith

Katalin Matavovszky a mi fiankat Tony-t és Larry-t tanította zongorázni az elmúlt évben. Nagyszerű fejlődésről tettek tanúbizonyságot gyakorlatban és elméletben egyaránt. Matavovszky Katalin kiváló tanár, gyerekeink nagyon szerették Őt és roppant mód élvezték az óráit. Rendkívüli boldogsággal tölt el fiaink fejlődése és ezért nagy szívvel ajánljuk zongoratanárként.

 

William and Carland Nicholson

Megkértük Benjámint, aki a Massachusetts-i Technológia Intézet végzős hallgatója, hogy küldje el nekünk gondolatatit a Katalin tanársága mellett folytatott zenei tanulmányairól. Ő ezt írta: „Katalin mindig megtalálta az egyensúlyt a saját zenei ízlésem és a teljes zenei oktatás között. Ő mindig türelmet tanúsított és tudatában volt, annak, ha plusz erőfeszítést tettem, hogy gyakoroljak. Mindig izgalommal vártam az óráit, melyek ugyan mindig kihívást jentettek, de ugyanakkor mégis mindig feltöltöttek.

 

Julia és Larry MacNeil

Akit érint…

Tájékoztatásul írom ezt a levelet arról, hogy Matavovszky Katalin zongoratanárnő  milyen csodálatos érzékkel, gondosan és nagy figyelmet fordítva a részletekre tanította az elmúlt öt évben két lányunkat, Simone-t (14) és Heather-t (11).

Katalin a korábbbi oktatókat felülmúlva a kiválóság magas szintjére fejlesztette lányaink zongorajátékát. A puding próbája az evés – mint a régi mondás tartja – és minden bizonnyal ez a helyzet a lányokkal, hiszen két egymást követő évben mindegyiküket kiválasztották a Marin Megyei Zongoratanárok Egyesülete díszhangversenyén történő fellépésre, miután a szigorú és nagy jelentőségű „Merit” vizsgát letették.

 

Kim Koagedal

Nem találok  szavakat Matavovszky Katalin méltatására. Három és fél évig tanította Elle lányomat, aki nagyon megszerette őt. Egyszerűen elbűvölő, bármilyen szintű tehetségű diákot oktat. Türelmes a kezdő diáknál, és Elle mindenben felnézett rá, nemcsak tanárként, hanem olyan személyként is, aki szeretettel közelít diákjához, nagy lelkesedéssel végzi munkáját, a zongoratanítást.

 

Gayle and Ron Hagen

Ezt a levelet azért írtuk, hogy a legfőbb szívvel ajánlhassuk Katalin Matavovszkyt zonogratanárként, s hogy barátként  kifejezzük tiszteletünket és szeretetünket iránta. Katalin a tökételetes tanár: türelmes, nagytudású, szenvedélyes a szakmája iránt, kihívásokat állít és csodálatos humorérzékkel és életfilozófiával rendelkezik!

 

Gail E. Kavanagh

Levelem abból a célból írodott, hogy a legmelegebb szívvel ajánljam Katalin Matavovszky-t zongoratanárnak minden korú diák számára. Kilenc éves fiam Eric és én is nála tanultuk és mindketten egy nagyon tehetséges és elhivatott tanárnak találtuk, aki célzottan figyel minden diákja erősségére illetve a jelentkező kihívásokra is. Katalin egy kreatiív, kedves és odafigyelő tanár és módszerei nagyon hatékonyak, de  élvezetesek is egyszerre.

 

John and Lisa Newman

Katalin Matavovszky 13 évvel ezelőtt kezdte el tanítani zongorázni a gyerekeinket. Először a fiúnk kezdte el, amikor hatéves lett és egészen 14  éves koráig folytatta. Második és harmadik fiúnk is tanult Katalinnál, végül a lányunk, a legkisebb gyerek 2 évvel ezelőtt kezdett nála. Ahogy gyerekeink sorra érték el azt a kort, amikor a zenetanulást a legmegfelelőbb elkezdeni, soha nem volt kérdéses, hogy Katalint válasszuk  tanárnak.

[…]

Sok más család számára ajánlottuk Katalint zongoratanárként az évek során, mindig pozitiv visszajelzésekkel.
Katalin gazdagabbá tette gyerekeink és családunk életét a hosszú évek alatt. Legnagyobb szívvel ajánljuk Matavovszky Katalint.

 

Joyce Chartock

Katalin mindig felkészült volt Samantha óráira és készen állt, hogy tovább fejlessze a már tanultakat. Amikor Samantha kifejezte érdeklődését a jazz zene iránt, Katalin megkereste a megfelefő anyagokat, amivel kottaolvasási és zeneelméleti óráit összeköthette a jazz zenével. Katalin egy türelmes és inspiráló tanár volt aki mindig éreztette Samanthával, hogy jól teljesít.

 

Karen Snyder

Az elmúlt évek során több zongoratanára is volt lányunknak Annalise-ának. Katalin volt a legjótékonyabb hatással rá közülük. Az utolsó két évben nagy örömünkre szolgált, hogy nekünk dolgozott. […]  Mivel ez rengeteg fejlődést eredményzett Annalise zenei képességeiben és a zongorázás iránti szeretetében. Katalint rendkvüli módon tisztelem emberként is, tanárként is. Katalin szenvedélye a zene és az élet iránt, a törődése másokkal egyszerűen felülmúlhatatlan.

 

Sheila Berg

Katalin Matavovszky kilenc évig tanította a fiú unokánkat és ő tökéletes zenetanár. Unokánk tehetsége a zongorázásban nagyrészt Katalin szerető törödésének köszönhető.  Katalin minden diákját szereti, akik ezt tudják  és viszonozzák az odafigyelésükkel az órákon. Ez a tudás mindig hasznukra lesz életük során.

 

Sarah Greiner

Fenőttként kezdtem újra zongraleckéket venni, miután mindössze körülbelül egy évet tanultam gyerekként. Katalin képes volt haladó szintre felhozni egy viszonylag rövid idő alatt. Mindig képes volt megtalálni a szintemnek és ízlésemnek megfelelő darabokat, legyen klasszikus, jazz vagy blues zenéről szó. Nemcsak a technikát és az elméletet tanította meg, de a zene szeretetére is, mely örökre velem marad. Katalin segítségével elkezdtem saját érzéseim és gondolataim kifejezésére használni a zenét.

A lányom nagyon fiatal korában kezdett zongorán tanulni Katalinnal. Ötéves korú lehetett. Ilyen zsenge korban kezdeni a zenetanulást nagy érzékenységet és finomságot követelő dolog. Grace gyorsan fejlődött Katalin támogatásával és sok kis darabot adott elő. Katalinnak köszönhető, hogy ma Grace igazán értékeli és nagyra becsüli a zene szépségét.

 

Tery Gesulga

Katalin  Matavovszky volt az a zenetanár, aki a legnagyobb hatással volt a fiamra. Nagy professzionalizmusssal, kifinomult érzékenységgel és határozottsággal tanította őt. Nagyon rugalmas és kreatív volt Brian óráinak felépítésében. A fiam megtanulta értékelni a különböző zenei stílusokat: a klasszikus, a nép-, és a modern zenét és még sok más műfajt. Brian nagyra becsülte Katalin tanácsait és azt a képességét, ahogy játszott és alkotott a zongorán. Katalin valóban törődik a diákjaival és az ő fejlődésükkel. Hiszem, hogy Katalin hatására a fiam valóban a legjobbat hozta ki magából. Még a metronómot is használja anélkül, hogy bárki kérné erre gyakorlásai során.

 

Sheila and Grodon

Gordon és én meg akarunk köszönni neked mindent, amit Scottért tettél. Biztos vagyok, hogy egyetértesz velünk abban, hogy a megszeppent kisfiú az első leckék után gyönyörűen továbbfejlődött a szárnyaid alatt.

Nagyon elégedettek vagyunk a fejlődésével és nagy öröm volt őt játszani hallani és, igen, még gyakorolni is. Csodálatos, hogy mennyire elsajátította az elméletetet és meghívták a Zenetanárok továbbképzésére a Malin kollégiumba.

 

Cindy Tugaw

Szeretem a gyermekeim gyakorlását, mert élvezem hallgatni, nemcsak amit játszanak, hanem azt is, hogy elsőként hallom,  Katalin mit tanított nekik, és látom, hallom ahogy fejlődnek.

Azt is megtanította nekik, hogy értékeljék a zenészek tevékenységét: örömet szerezni az embereknek.

 

Kovácsovics Lili

Azért szerettem Kati néni zongoraóráit, mert nemcsak a hagyományos darabokat tanultuk, hanem kis dalocskákat is írt nekem személyesen. A legkedvesebb emlékem, amikor a barátnőmmel négykezest játszottunk, és beöltöztünk cica és madár jelmezbe, úgy adtuk elő a barátságról szóló dalt, amihez a tanárnővel együtt írtunk szöveget is.

 

Gal Veronika

Én is azok szerencsés diákok közé tartozok, akik megismerhették Kati nénit!  8 évig voltam a diákja és ez alatt rengeteg mindenre megtanított, többek között zongorázni:D.
 Az órákat mindig nagyon élveztem és nem csak a „jutalomfalatkák”, hanem a pozitív légkör miatt. Kati néni mindig buzdított, inspirált és motivált a tanulásra, ami kedvet adott az otthoni gyakorlásokhoz is. A tanárnő egyedi humora és jókedve nyugodt atmoszférát teremtett (még egy iskolában eltöltött stresszes nap után is) és könnyebben ment az órai koncentrálás. Sokat viccelődtünk és nevettünk a tanulás mellett.
Kati néni hatalmas ajándékot adott nekem, megtanított improvizálni! Ezzel lehetőségem nyílt arra, hogy a saját „nyelvemen” beszéljek zongorázás közben. Nagyon hálás vagyok ezért.
Az idők folyamán egyre mélyebb lett köztünk a tanár-diák kapcsolat és a problémáimat is megoszthattam vele, mindig türelmes és megértő volt, bölcs tanácsokkal látott el. Ő nekem nem csak a zongora tanárnőm, hanem mentorom és barátom is.
Kati néni már a második zongoratanárom volt, és amikor hozzákerültem, utáltam zongorázni. Hatalmas nyűgnek éreztem a hátamon, semmi élvezetet nem találtam benne. Szerencsére bebizonyosodott, hogy tévedtem. Ma már a legnagyobb örömömet a zongorázásban lelem, amit Kati néninek köszönhetek.